Shipping policy

Nebude-li dohodnuto jinak, a dále s výjimkou případného doručení faktury nebo záručního listu prostřednictvím dopravce společně se zbožím, platí, že veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.